1.Gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi tedavi. Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Sempozyumu (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri). 11-12 Ocak 2001, İ

2. Divertikülizasyon? Pilorik eksklüzyon? Ne zaman rezeksiyon? II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 13-14 Nisan 2001, İstanbul 

3. Peptik ülserde acil cerrahi. Perforasyon. 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 1 Ekim 2002, İstanbul 

4. Herni cerrahisinde teknikler ve komplikasyonlar. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop. 7-8 Kasım 2002, İstanbul 

5. Açık ve kapalı tekniklerin karşılaştırılması. Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı (Kasık Fıtığı Sempozyumu, İ.Ü. CTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı). 27-28 Şubat 2003 

6. Laparoskopik ventral herni tamiri.Laparoskopik Ventral Herni Tamiri WorkshopII. 15-16 Mayıs 2003, İstanbul 

7. Açık –kapalı tamir yöntemlerinin karşılaştırılması.İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu. 18-19 Aralık 2003, İstanbul 

8. Malign kolorektal hastalıklarda laparoskopi? Açık cerrahi?.X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 7-11 Eylül 2003, Kemer

9. Kasık fıtığı onarımında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. Kocaeli Fıtık Günleri. 9-10 Ocak 2004, Kocaeli 

10. Laparoskopik Gastrointestinal Sistem Girişimleri. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri Vaka Toplantıları. 12 Mart 2004, İstanbul 

11. Kasık fıtığı onarım tekniklerinin karşılaştırılması.Samsun Fıtık Günleri 2-4 Nisan 2004, Samsun 

12. Kasık Fıtığı Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar. Yöntemlerin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya 

13. Kasıkta Sorular ve Sorunlar. Hangisi daha iyi? Lap. İnsizyonel herni (Canlı-interaktif ameliyat). Ege Fıtık Günleri. 23-24 Eylül 2004, İzmir 

14- Ventral hernilerde laparoskopik yöntem. Ulusal Fıtık Kongresi. 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya 

15- Laparoskopik kolorektal kanser rezeksiyonlarında sonuçlar. 7. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 18-21 Eylül 2005, İstanbul 

16-İltihabi barsak hastalıklarında sorunlar. Ne zaman cerrahi ? Gastroenteroloji-Hepatoloji Kongresi. Eylül 2005, Antalya 

17- Distal kolonik obstrüksiyonlarda laparoskopik dekompresyon. V. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Antalya 

18.Ventral herni cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım. 25-27 Kasım 2005, Bursa 

19.Ventral fıtıklarda laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya. 

20. Comparison of the results between laparoscopic and open hernia repair Laparoscopic and open herniotomy workshop. 9-10 Haziran 2006,Köln 

21.Ventral-İnsizyonel Herniler-Laparoskopik Teknikler.İstanbul Cerrahi Toplantıları. 20 Haziran 2006,İstanbul 

22. Ventral fıtıklarda laparoskopik onarım.2. Uludağ Genel Cerrahide Yaklaşım Kongresi. 8- 11 Mart 2007, Uludağ, Bursa 

23.Laparoskopik ventral herni cerrahisi. Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu. 30 Nisan 2 Mayıs 2007 GATA, Ankara 

24. Ventral fıtık; Laparoskopik onarımlar.2. Ulusal Fıtık Kongresi. 17-20 Mayıs 2007,Antalya 

25.Ventral Herni,Cerrahi Teknikler,Karşılaştırma. Laparoskopik İnguinal ve Ventral Herni Onarımı Kursu.8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya. 

26.Rektum Kanserinde Lokal Yinelemelerde Yaklaşım.Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi Toplantıları 27 Şubat 2008,İstanbul 

27.Kolon kanserinde laparoskopik teknik.Kolorektal Kanserler ve Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu 7-8 Mart 2008,Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İstanbul

28.Laparoskopik ventral fıtık onarımında önemli noktalar.2008 Cerrahi Günleri 19 Nisan 2008,İstanbul 

29.Ventral fıtıkta laparoskopik teknikler.Kayseri Fıtık Günleri 26-27 Nisan 2008,Kayseri 

30.Sağ ve sol kolon için farklı mobilizasyon teknikleri.Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Sempozyum ve Kursu 28-30 Nisan 2008,GATA-Ankara 

31.Laparoskopik fıtık onarımlarının günümüzdeki durumu.Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya. 

32.Laparoskopik sol hemikolektomi.3.Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 5-8 Mart 2009,Bursa 

33.Laparoskopik ventral fıtık cerrahisi. 3.Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 5-8 Mart 2009,Bursa.

34.Barsak hazırlığı gerekli mi,nasıl?XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009,Antalya

 

35.Laparoscopic surgery of hernias.1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 27-29 Temmuz 2009,Bakü-Azerbaycan.

36.Morbid obezlerde laparoskopik ventral herni tamiri.2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi 23-26 Eylül 2009,Antalya 

37.Laparoskopik rektum cerrahisinde zor hastalar,komplikasyonlar,püf noktaları,yapılması- yapılmaması gerekenler.Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları 3-4 Ekim 2009,İstanbul


38.Karın duvarı fıtığında laparoskopik onarım tekniği,püf noktaları.9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 ekim 2009,Antalya

 

39.Minimal invaziv sağ kolon cerrahisi.1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30 Nisan 3 Mayıs 2009,Girne-Kıbrıs

 

40.Ventral fıtıklarda laparoskopik onarım. Acıbadem Kasık Fıtıkları ve Karın Duvarı Fıtıklarında Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu 9-10 Nisan 2010,Kozyatağı-İstanbul

 

41.Kesi fıtıkları-laparoskopik onarım.17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara

 

42.Key factors of successful laparoscopic ventral hernia repair.32nd International Congress of European Hernia Society-Hernia İstanbul 2010 October 6-9 2010,İstanbul

 

43.Forum on inguinal hernia repair/questions and answers. 32nd International Congress of European Hernia Society-Hernia İstanbul 2010 October 6-9 2010,İstanbul

 

44.Laparoskopik parastomal herni onarımı.4. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 17-20 Mart 2011,Uludağ-Bursa

 

45.Laparoskopik kasık fıtığı onarımında teknik seçim,nüks ve zor olgular. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011,İstanbul

 

46.Nüks ventral fıtık cerrahisinde laparoskopik uygulamalar. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011,İstanbul

 

47.Laparoskopik ventral fıtık onarımında teknik öneriler.3. Ulusal Fıtık Kongresi 12-15 Ekim 2011,Antalya

 

48.Laparoskopik kasık fıtığı onarımı. Spora bağlı kasık ağrıları konferansı 27 Nisan 2012,Acıbadem Fulya Hastanesi,İstanbul

 

49.Laparoskopik kasık fıtığı onarımları – TAPP.18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir

 

50.Laparoscopic Colorectal Surgery.9th World Conference of the International Iraqi, Medical Association.2-31 March 2013,Sharjah –UAE

 

51.Treatment of Breast Cancer. 9th World Conference of the International Iraq, Medical Association.2-31 March 2013,Sharjah –UAE

 

52.Sporcuda Kasık Sorunu;Tedavi Algoritması ve Sporcu Fıtığının Laparoskopik, Tedavisi.4.Ulusal Fıtık Kongresi.11-14 Nisan 2013,Bodrum

 

53.Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımı. 4.Ulusal Fıtık Kongresi.11-14 Nisan, 2013,Bodrum

 

54.Çift Taraflı Kasık Fıtıklarında Laparoskopik Onarım. 4.Ulusal Fıtık Kongresi.11-14, Nisan 2013,Bodrum

 

55.Kolorektal Cerrahide Yamalar ve Kullanım Alanları. 14. Ulusal Kolon ve Rektum, Cerrahisi kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya.

 

56.Karın Duvarı Fıtıklarında Laparoskopik Onarım;Komplikasyonlara Yaklaşım (Erken-Geç). 11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013,Bodrum

 

57.Laparoskopik Ventral Fıtık Onarım Teknikleri.Ventral Hernilerin Laparoskopik Tedavi, Yöntemleri,Acıbadem Üniversitesi CASE Eğitim Merkezi 21-22 Mart 2014,İstanbul