Panel ve Konferans Sunumları - Prof.Dr. Melih PAKSOY
Джумла
Prof.Dr. MELİH PAKSOY Yazan  - 1977 Views

Panel ve Konferans Sunumları

1. Gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi tedavi. Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Sempozyumu (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri). 11-12 Ocak 2001, İ

2. Divertikülizasyon? Pilorik eksklüzyon? Ne zaman rezeksiyon? II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 13-14 Nisan 2001, İstanbul

3. Peptik ülserde acil cerrahi. Perforasyon. 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 1 Ekim 2002, İstanbul

4. Herni cerrahisinde teknikler ve komplikasyonlar. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop. 7-8 Kasım 2002, İstanbul

5. Açık ve kapalı tekniklerin karşılaştırılması. Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı (Kasık Fıtığı Sempozyumu, İ.Ü. CTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı). 27-28 Şubat 2003

6. Laparoskopik ventral herni tamiri.Laparoskopik Ventral Herni Tamiri WorkshopII. 15-16 Mayıs 2003, İstanbul

7. Açık –kapalı tamir yöntemlerinin karşılaştırılması.İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu. 18-19 Aralık 2003, İstanbul

8. Malign kolorektal hastalıklarda laparoskopi? Açık cerrahi?.X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 7-11 Eylül 2003, Kemer

9. Kasık fıtığı onarımında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. Kocaeli Fıtık Günleri. 9-10 Ocak 2004, Kocaeli

10. Laparoskopik Gastrointestinal Sistem Girişimleri. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri Vaka Toplantıları. 12 Mart 2004, İstanbul

11. Kasık fıtığı onarım tekniklerinin karşılaştırılması.Samsun Fıtık Günleri 2-4 Nisan 2004, Samsun

12. Kasık Fıtığı Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar. Yöntemlerin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004, Antalya

13. Kasıkta Sorular ve Sorunlar. Hangisi daha iyi? Lap. İnsizyonel herni (Canlı-interaktif ameliyat). Ege Fıtık Günleri. 23-24 Eylül 2004, İzmir

14. Ventral hernilerde laparoskopik yöntem. Ulusal Fıtık Kongresi. 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya

15. Laparoskopik kolorektal kanser rezeksiyonlarında sonuçlar. 7. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 18-21 Eylül 2005, İstanbul

16. İltihabi barsak hastalıklarında sorunlar. Ne zaman cerrahi ? Gastroenteroloji-Hepatoloji Kongresi. Eylül 2005, Antalya

17. Distal kolonik obstrüksiyonlarda laparoskopik dekompresyon. V. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Antalya

18. Ventral herni cerrahisinde güncel yaklaşımlar. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım. 25-27 Kasım 2005, Bursa

19. Ventral fıtıklarda laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

20. Comparison of the results between laparoscopic and open hernia repair Laparoscopic and open herniotomy workshop. 9-10 Haziran 2006,Köln

21. Ventral-İnsizyonel Herniler-Laparoskopik Teknikler.İstanbul Cerrahi Toplantıları. 20 Haziran 2006,İstanbul

22. Ventral fıtıklarda laparoskopik onarım.2. Uludağ Genel Cerrahide Yaklaşım Kongresi. 8- 11 Mart 2007, Uludağ, Bursa

23. Laparoskopik ventral herni cerrahisi. Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu. 30 Nisan 2 Mayıs 2007 GATA, Ankara

24. Ventral fıtık; Laparoskopik onarımlar.2. Ulusal Fıtık Kongresi. 17-20 Mayıs 2007,Antalya

25. Ventral Herni,Cerrahi Teknikler,Karşılaştırma. Laparoskopik İnguinal ve Ventral Herni Onarımı Kursu.8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

26. Rektum Kanserinde Lokal Yinelemelerde Yaklaşım.Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi Toplantıları

27 Şubat 2008,İstanbul

27. Kolon kanserinde laparoskopik teknik.Kolorektal Kanserler ve Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu 7-8 Mart 2008,Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İstanbul

28. Laparoskopik ventral fıtık onarımında önemli noktalar.2008 Cerrahi Günleri 19 Nisan 2008,İstanbul

29. Ventral fıtıkta laparoskopik teknikler.Kayseri Fıtık Günleri 26-27 Nisan 2008,Kayseri

30. Sağ ve sol kolon için farklı mobilizasyon teknikleri.Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Sempozyum ve Kursu 28-30 Nisan 2008,GATA-Ankara

31. Laparoskopik fıtık onarımlarının günümüzdeki durumu.Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

32. Laparoskopik sol hemikolektomi.3.Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 5-8 Mart 2009,Bursa

33. Laparoskopik ventral fıtık cerrahisi. 3.Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 5-8 Mart 2009,Bursa.

34. Barsak hazırlığı gerekli mi,nasıl?XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009,Antalya

35. Laparoscopic surgery of hernias.1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 27-29 Temmuz 2009,Bakü-Azerbaycan.

36. Morbid obezlerde laparoskopik ventral herni tamiri.2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi 23-26 Eylül 2009,Antalya

37. Laparoskopik rektum cerrahisinde zor hastalar,komplikasyonlar,püf noktaları,yapılması- yapılmaması gerekenler.Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları 3-4 Ekim 2009,İstanbul

38. Karın duvarı fıtığında laparoskopik onarım tekniği,püf noktaları.9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 ekim 2009,Antalya

39. Minimal invaziv sağ kolon cerrahisi.1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30 Nisan 3 Mayıs 2009,Girne-Kıbrıs

40. Ventral fıtıklarda laparoskopik onarım. Acıbadem Kasık Fıtıkları ve Karın Duvarı Fıtıklarında Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu 9-10 Nisan 2010,Kozyatağı-İstanbul

41. Kesi fıtıkları-laparoskopik onarım.17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara

42. Key factors of successful laparoscopic ventral hernia repair.32nd International Congress of European Hernia Society-Hernia İstanbul 2010 October 6-9 2010,İstanbul

43. Forum on inguinal hernia repair/questions and answers. 32nd International Congress of European Hernia Society-Hernia İstanbul 2010 October 6-9 2010,İstanbul

44. Laparoskopik parastomal herni onarımı.4. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 17-20 Mart 2011,Uludağ-Bursa

45. Laparoskopik kasık fıtığı onarımında teknik seçim,nüks ve zor olgular. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011,İstanbul

46. Nüks ventral fıtık cerrahisinde laparoskopik uygulamalar. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011,İstanbul

47. Laparoskopik ventral fıtık onarımında teknik öneriler.3. Ulusal Fıtık Kongresi 12-15 Ekim 2011,Antalya

48. Laparoskopik kasık fıtığı onarımı. Spora bağlı kasık ağrıları konferansı 27 Nisan 2012,Acıbadem Fulya Hastanesi,İstanbul

49. Laparoskopik kasık fıtığı onarımları – TAPP.18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir

50. Laparoscopic Colorectal Surgery.9th World Conference of the International Iraqi, Medical Association.28-31 March 2013,Sharjah –UAE

51. Treatment of Breast Cancer. 9th World Conference of the International Iraq, Medical Association.28-31 March 2013,Sharjah –UAE

52. Sporcuda Kasık Sorunu;Tedavi Algoritması ve Sporcu Fıtığının Laparoskopik, Tedavisi.4.Ulusal Fıtık Kongresi.11-14 Nisan 2013,Bodrum

53. Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımı. 4.Ulusal Fıtık Kongresi.11-14 Nisan, 2013,Bodrum

54. Çift Taraflı Kasık Fıtıklarında Laparoskopik Onarım. 4.Ulusal Fıtık Kongresi.11-14, Nisan 2013,Bodrum

55. Kolorektal Cerrahide Yamalar ve Kullanım Alanları. 14. Ulusal Kolon ve Rektum, Cerrahisi kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya.

56. Karın Duvarı Fıtıklarında Laparoskopik Onarım;Komplikasyonlara Yaklaşım (Erken-Geç). 11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013,Bodrum

57. Laparoskopik Ventral Fıtık Onarım Teknikleri.Ventral Hernilerin Laparoskopik Tedavi, Yöntemleri,Acıbadem Üniversitesi CASE Eğitim Merkezi 21-22 Mart 2014,İstanbul

58. Ventral Hernilerin Laparoskopik Tedavi Yöntemleri;Komplikasyonlar. Acıbadem Üniversitesi CASE Eğitim Merkezi 21-22 Mart 2014,İstanbul

59.Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı;Komplikasyonlar ve önlemleri.2.Fıtık Okulu 8-9 Kasım 2014,İzmir

60.Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımı;Teknik sorunlar ve çözümleri. 2.Fıtık Okulu 8-9 Kasım 2014,İzmir

61.HFO ve antireflü cerrahi sorunları ve çözümleri.3. Fıtık Okulu 7-8 Mart 2015,Samsun

62.Laparoskopik ventral fıtık onarımı. 3. Fıtık Okulu 7-8 Mart 2015,Samsun

63.Pubic Inguinal Pain Syndrome (PIPS-Sports Hernia);The Laparoscopic Approach.1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery 25-29 Nisan 2015,Milano-İtalya

64.Doğru stoma açmada teknik ve püf noktaları.15.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015,Antalya

65.Anal Kanser ve Nüks Sorunu. 15.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015,Antalya

66.Sporcu Fıtığı Yönetimi.5.Ulusal Fıtık Kongresi 22-25 Ekim 2015,Dalaman

67.Laparoskopik Çift Taraflı Kasık Fıtığı Onarımı. 5.Ulusal Fıtık Kongresi 22-25 Ekim 2015,Dalaman

68.Hemoroid Hastalığının Tedavisi. Acıbadem Fulya Videotemelli Anorektal Cerrahi Kursu 2015

69.Rektosel Tedavisi. Acıbadem Fulya Videotemelli Anorektal Cerrahi Kursu 2015

70.Kasık Fıtığı Cerrahisi Laparoskopik Teknikler.20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016,Antalya

71.Kolorektal Kanserli Hastaların Beslenme Desteğine İhtiyaçları Var mı ? Nutrisyon ve Enfeksiyon Okulu 4-5 Kasım 2016,İstanbul

72.Hemoroid cerrahisinde güncel yöntemlerin karşılaştırılması ve komplikasyonlara yaklaşım. Masterclass Kronik Venöz Yetmezlik ve Hemoroidal Hastalığın Yönetimi 1-2 Nisan 2017,Kıbrıs

73.Laparoskopik herni onarımları;Sporcuda Herni Onarımı.13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2017,Antalya

74.Laparoskopik Kapatıcı ve Kesici Staplerler. 16.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 16-20 Mayıs 2017,Antalya

75.Divertikülitte Laparoskopik Sigmoid Rezeksiyon. 16.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 16-20 Mayıs 2017,Antalya

76.Kasık Fıtığı TEP Teknik.6.Ulusal Fıtık Cerrahi Kongresi 5-7 Ekim 2017,İstanbul

77.Laparoskopik TEP onarımı. 6.Ulusal Fıtık Cerrahi Kongresi 5-7 Ekim 2017,İstanbul

Prof.Dr. MELİH PAKSOY

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Bu kategorideki diğerleri: « Kitaplar Ulusal Bildiriler »

@YASAL UYARI

Prof. Dr. Melih PAKSOY web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlak bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi işlemlerdir.

Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişilmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir. Web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı, herhangi bir sorumluluk Prof. Dr. Melih PAKSOY’a atfedilemez.

Site “basılı yayın” olarak koruma altında olup yazıların hiçbiri tamamen veya kısmen, hiç bir ortamda (Internet, Dergi, Gazete, TV, Radyo) Prof. Dr. Melih PAKSOY’un izni olmaksızın kullanılamaz. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı okumuş, tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlali söz konusudur. Site ile ilgili tüm haklar; Prof. Dr. Melih PAKSOY’a aittir.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Cerrahpaşa İSTANBUL
  • Tel    :0212 414 32 65
  • Faks :0212 414 33 29

HAKKIMDA

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Özellikle laparoskopik sindirim sistemi cerrahisi, kanser  cerrahisi, kolorektal hastalıklar, kasık ve karın duvarı fıtıkları,  mide fıtığı ve reflü, safra kesesi hastalıkları, tiroid ve meme hastalıkları konuları ile ilgilenmektedir.

MUAYENEHANE

  • Hakkı Yeten Caddesi
  • Doğu İş Merkezi No:15/12
  • Fulya / Şişli, İSTANBUL
  • Telefon : 0212 296 16 80
  • Faks     : 0212 247 41 22
Top Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. More details…