Ulusal Bildiriler - Prof.Dr. Melih PAKSOY
Джумла
Prof.Dr. MELİH PAKSOY Yazan  - 907 Views

Ulusal Bildiriler

1. Kolorektal adenomlar.

Ertürk S, Cengiz A, Tuna Y, Paksoy M

Ulusal Cerrahi Kongresi 27-30 Mayıs 1990, İstanbul. Kongre özet kitabı sayfa 144

2. Kolorektal poliplerde cerrahi uygulamalarımız.

Ipek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E,Çolak T

XI. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 10; 88, 1995.

3. Gastrointestinal stromal tümörler: 38 vakaya dayalı analiz.

Dervişoğlu S, Pakiş I, Paksoy M, Göksel S

XII. Ulusal Patoloji Kongresi 12-15 Ekim 1996, Ankara. Kongre özet kitabı: sayfa 176.

4. Karaciğer hidatik kistinin cerrahi tedavisi: 263 olgunun analizi.

Paksoy M, Ipek T, Çarkman S, Özçelik F, Aydemir İ, Cebeci H

Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 41.

5. Erkekte meme kanseri

Çarkman S,İpek T, Paksoy M, Kayabaşı B, Eyüboğlu E

Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 60.

6. Kolonik obstruksiyon nedeni olarak iskemik kolit.

Çarkman S, Karahasanoğlu T, Paksoy M, Kayabaşı B, Şirin F

VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 1997, Kemer-Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 36.

7. Kısa barsak sendromunda human growth hormonun intestinal adaptasyona etkisi.

Karahasanoğlu T, Altınlı E, Paksoy M, Hamzaoğlu İ, Göksel S, Alemdaroğlu K

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir. Kongre özet kitabı sayfa 93.

8. Penetran abdominal yaralanmalarda diagnostik laparoskopi.

Yavuz N, Paksoy M, Altınlı E, Karahasanoğlu T, Şirin F.

1.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 79.

9.Perfore apanndisitlerde laparoskopik apendektomi güvenilir bir yöntem midir ?

Yavuz N, Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İH, Çarkman S, Pekmezci S, Apaydın B, Çerçel A, Kapan M, Paksoy M, Altınlı E, Balkan T, Şirin F.

3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 22.

10. Akut üst gastrointestinal sistem kanamasında mortaliteyi etkileyen risk faktörleri.

Paksoy M, Yavuz N, Ergüney S, Dirican A, Karahasanoğlu T, Öztürk T, Şirin F.

3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 130.

11. Fournier gangreninin tedavisinde hiperbarik oksijenin yeri.

Çarkman S, Apaydın B, Paksoy M, Çerçel A, Kapan M, Şirin F.

3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 98.

12. Laparoskopik apendektomi deneyimlerimiz

Memişoğlu K,Zengin K, Çarkman S, Karahasanoğlu T, Pekmezci S, Yavuz N, Paksoy M, Kapan M, Hamzaoğlu İ, Apaydın B, Pergel A, Şirin F

Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2002, Kemer. Kongre özet kitabı sayfa199.

13. Dev parastomal herninin laparoskopik tamiri

Paksoy M, Ertem M, Özçevik H

Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Belek. Kongre özet kitabı sayfa 53

14. Komplet rektal prolapsusta laparoskopik mesh ile rektopeksi

Paksoy M, Ertem M, Aydoğan F, Karataş A

Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Belek. Kongre özet kitabı sayfa 55

15. Kolorektal malignitelerde laparoskopik uygulamalarımız.

Paksoy M, Yavuz N, Ayan F, Ertem M, Tortum O, Ergüney S, Aydoğan F

Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Belek. Kongre özet kitabı sayfa 88

16. Fıtık operasyonu sonrası meş reaksiyonları

Kuşaslan R, Aydoğan F, Demiryas S, Ayan F, Paksoy M, Ertem M

Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya. Kongre özet kitabı sayfa 27

17. İnsizyonel ve ventral hernilerde laparoskopik onarım

Aydoğan F, Demiryas S, Kuşaslan R, Ayan F, Oral C, Paksoy M, Ertem M

Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya. Kongre özet kitabı sayfa 47

18. Otuz dört Spigelian fıtık: Çok merkezli prospektif çalışma

Topgül K, Sökmen S, Ersin S, Türkçapar AG, Gök H, Gönüllü NN, Paksoy M, Ertem M, Malazgirt Z

Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya. Kongre özet kitabı sayfa 29

19. İnkarsere inguinal herni onarımı yapılan 70 olgunun değerlendirilmesi

Ayan F, Demiryas S, Ersoy YE, Belli AK, Kuşaslan R, Aydoğan F, Zengin K, Paksoy M, Ertem M

Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya. Kongre özet kitabı sayfa 63

20. İntramural ince barsak kanamasında diagnostik laparoskopinin yeri

Zengin K, Kılıç İ, Çarkman S, Paksoy M, Ertem M

7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, İstanbul.Kongre özet kitabı sayfa 119

21. Laparoskopik gastrostomi ne zaman yapılmalı ?

Şahin İ, Aydoğan F, Paksoy M, Ertem M, Zengin K

7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, İstanbul.Kongre özet kitabı sayfa 141

22. İatrojenik kolon yaralanmalarında tedavi yaklaşımı

Ersoy Y, Ayan F, Paksoy M, Demiryas S, Özben V, Baca B

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 109

23. Akalazyada laparoskopik Heller myotomi-Dor tekniği sonuçlarımız (video sunumu)

Karataş A,Paksoy M, Ertem M,Ozben V

Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 28

24. Hiatal fıtıklara laparoskopik yaklaşım ve deneyimlerimiz

Demiryas S,Baca B,Ayan F,Paksoy M,Ertem M

2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 35

25. Boğulmuş paraözogageal hernilerde acil cerrahi girişimler

Teksöz S,Karabulut K,Ayan F,Baca B,Aydoğan F,Paksoy M,Pekmezci S,Eyüboğlu E

2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 36

26. Ventral fıtıklara yaklaşım ve deneyimlerimiz

Demiryas S,Baca B,Ayan F,Paksoy M,Ertem M

2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 68

27. Türkiye’de kasık fıtığı cerrahisine bakış: Son 10 yılda eğitim ve tedavi kurumlarında değişen eğilimlerimizin değerlendirilmesi

Gök H,Malazgirt Z,Ertem M,Paksoy M,Gönüllü N,Özer Ş,Çelebi F,Kara E,Sungurtekin U,Nursal TZ,Bülbüller N,Sökmen S,Türkçapar A,Köksal N,Altınlı E,Topgül K,Öğüt A,Aygen E,Parlakgümüş A,Yılmaz I,Molu M,Demir M,Güzey D.

2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 70

28. Ventral fıtıklara yaklaşım ve deneyimlerimiz

Demiryas S,Baca B,Ayan F,Paksoy M,Ertem M

8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 59

29. Mide bandı dislokasyonu gelişen morbid obez hastada aynı seansta laparoskopik mide bandı çıkarılması ve sleeve gastrektomi

Ertem M,Özben V,Paksoy M

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya

30. Mide kanserli hastalarda intestinal metaplazi insidansı

Ayan F,Ersoy Y,Bayraktar B,Bayraktar O,Ulualp K,Paksoy

17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara.Kongre özet kitabı sayfa 83

31. Laparoskopik ventral ve insizyonel herni tamiri

Paksoy M,Sekmen U,Gok H

2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011,Antalya.Kongre özet kitabı sayfa 121

32. Laparoskopik splenektomi

Paksoy M,Sekmen U,Gok H

2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011,Antalya.Kongre özet kitabı sayfa 120

33. Laparoskopik sol sürrenalektomi

Paksoy M,Sekmen U,Gok H

2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011,Antalya.Kongre özet kitabı sayfa 119

34. Laparoskopik sağ hemikolektomi

Paksoy M,Sekmen U,Gok H

2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011,Antalya.Kongre özet kitabı sayfa 118

35. Laparoskopik inguinal herni tamiri

Paksoy M,Sekmen U,Gok H

2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 21-24 Eylül 2011,Antalya.Kongre özet kitabı sayfa 117

36. Başarılı laparoskopik inguinal tamiri ilkeleri

Paksoy M,Sekmen Ü

3.Ulusal Fıtık Kongresi 12-15 Ekim 2011,Belek-Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 24.

37. Laparoskopik ventral fıtık ameliyatlarında nüksü önleyebilecek cerrahi adımlar

Paksoy M,Sekmen Ü

3.Ulusal Fıtık Kongresi 12-15 Ekim 2011,Belek-Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 25.

38. Laparoskopik kistogastrostomi

Sekmen U, Paksoy M

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir.Kongre özet kitabı sayfa 90

39. Laparoskopik mide vedge rezeksiyonu;gastrik GİST gibi değerlendirilen organize hematom.

Sekmen Ü,Paksoy M

11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013,Bodrum

Kongre özet kitabı sayfa 82

40. Laparoskopik Kistogastrostomi.

Sekmen Ü,Paksoy M

11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013,Bodrum

Kongre özet kitabı sayfa 70

41. Travmatik karın duvarı fıtığı.

Sekmen Ü,Paksoy M

11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013,Bodrum

Kongre özet kitabı sayfa 67

42. Karaciğer sol lob yerleşimli safra keseli olguda laparoskopik kolesisteektomi.

Sekmen Ü,Paksoy M

11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013,Bodrum

Kongre özet kitabı sayfa 75

43.Kronik fissure tedavisinde transanal ultrason eşliğinde botox injeksiyonu

Sekmen U,Paksoy M,Ersoy Ö

20.Ulusal Cerrahi Kongresi  13-17 Nisan 2016,Antalya,SS106

44.Sporcu fıtığı tedavisinde laparoskopik onarım

Sekmen U,Paksoy M

6.Ulusal Fıtık Kongresi 5-7 Ekim 2017,İstanbul,Kongre özet kitabı sayfa 23

45.TEPP ameliyatlarında 3-D ve Düz yamaların karşılaştırılması

Sekmen U,Paksoy M

6.Ulusal Fıtık Kongresi 5-7 Ekim 2017,İstanbul,Kongre özet kitabı sayfa 22

Prof.Dr. MELİH PAKSOY

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

@YASAL UYARI

Prof. Dr. Melih PAKSOY web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlak bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi işlemlerdir.

Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişilmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir. Web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı, herhangi bir sorumluluk Prof. Dr. Melih PAKSOY’a atfedilemez.

Site “basılı yayın” olarak koruma altında olup yazıların hiçbiri tamamen veya kısmen, hiç bir ortamda (Internet, Dergi, Gazete, TV, Radyo) Prof. Dr. Melih PAKSOY’un izni olmaksızın kullanılamaz. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı okumuş, tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlali söz konusudur. Site ile ilgili tüm haklar; Prof. Dr. Melih PAKSOY’a aittir.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Cerrahpaşa İSTANBUL
  • Tel    :0212 414 32 65
  • Faks :0212 414 33 29

HAKKIMDA

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Özellikle laparoskopik sindirim sistemi cerrahisi, kanser  cerrahisi, kolorektal hastalıklar, kasık ve karın duvarı fıtıkları,  mide fıtığı ve reflü, safra kesesi hastalıkları, tiroid ve meme hastalıkları konuları ile ilgilenmektedir.

MUAYENEHANE

  • Hakkı Yeten Caddesi
  • Doğu İş Merkezi No:15/12
  • Fulya / Şişli, İSTANBUL
  • Telefon : 0212 296 16 80
  • Faks     : 0212 247 41 22
Top Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. More details…