Ulusal Posterler - Prof.Dr. Melih PAKSOY
Джумла
Prof.Dr. MELİH PAKSOY Yazan  - 1934 Views

Ulusal Posterler

1. Kolorektal karsinomlar: Cerrahi uygulanan 1047 hastanın retrospektif incelenmesi.

Ipek T, Şirin F, Kapan M, Paksoy M

VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1995, Belek-Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 108.

2. Adenokarsinom dışı kolorektal kanserler.

Paksoy M, Özçelik F, Aydemir İ, Cebeci H

VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 1997, Kemer-Antalya. Kongre özet kitabı sayfa13

3. Pnömoperitonun Escherichia coli peritonit modelinde bakteriyel klirens ve RES fonksiyonlarına etkisi.

Paksoy M, Özçelik F, Çolak T, Polat E

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir. Kongre özet kitabı sayfa 69.

4. Özofagus kanserinin cerrahi tedavisi: son 13 senelik olgularımızın irdelenmesi.

Cebeci H, Paksoy M, Giray S, Köksal S

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir. Kongre özet kitabı sayfa 152.

5. Periton sıvısının bazı gram negatif bakteriler ve Candida albicans üzerine etkisinin incelenmesi.

Polat E, Paksoy M, Ağca B, Ülgen B, Bilgehan H

XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-9 Ekim 1998, Belek- Antalya. Kongre özet kitabı 16-307

6. Low anterior rezeksiyon uygulanan rektum kanserli hastalarda elle ve stapler ile anastomoz tekniklerinin karşılaştırmalı analizi.

Paksoy M, Çelemli ÜY, İpek T.

VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 13-16 Eylül 1999, Kemer- Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 160.

7. Parsiyel hepatektomi uygulanmış sıçanlarda hiperbarik oksijen tedavisinin serbest radikal ve nitrik oksit metabolizmasına etkileri

Bohlooli M, Uzun H, Aydın S, Gümüştaş K, Paksoy M, Toklu A, Durak H, İpek T

17. Ulusal Biyokimya Kongresi 24-27 Haziran 2002, Ankara. Kongre özet kitabı poster sayfa 197

8. Hamileliğe sekonder makromasti

Ayan F, Sakoğlu N, Paksoy M, As A, Doğan M, Kuşaslan R, Ünal E, Ünal H

İstanbul Meme Kanseri Konferansı 18-20 Eylül 2003, İstanbul. Kongre özet kitabı sayfa 90

9. Eksperimental kolit modelinde metranidazol’ün erken dönemde inflamasyon ve oksidatif stres üzerindeki etkileri

Erzin Y, Karataş A, Uzun H, Aydın S, Paksoy M, Göksel S Uzunismail H

20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 30 Eylül-5 Ekim 2003, Kuşadası. Makale 596

10. Eksperimental kolit modelinde appendektominin erken dönemde inflamasyon ve oksidatif stres üzerindeki etkileri

Erzin Y, Karataş A, Uzun H, Aydın S, Paksoy M, Göksel S Uzunismail H

20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 30 Eylül-5 Ekim 2003, Kuşadası. Makale 597

11. Hemoroid tedavisinde yeni bir yöntem:”Doppler rehberliğinde hemoroidal arter ligasyonu (DGHAL)

Yavuz N, Paksoy M, Ertem M, Tortum O, Ergüney S

X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 7-11 Eylül 2003, Kemer. Kongre özet kitabı sayfa148

12. Rektal endometriozise bağlı intestinal tıkanıklık

Paksoy M, Karabıçak İ, Ayan F, Aydoğan F

Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004, Belek. Kongre özet kitabı sayfa 319

13. İnkarsere femoral hernilere cerrahi yaklaşım

Ersoy YE, Demiryas S, Aydoğan F, Zengin K, Paksoy M, Ayan F, Ertem M

Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya. Kongre özet kitabı sayfa 107

14. Shop modeli ile oluşturulan ve fibrosisle seyredendeneysel pankreatit modelinde Halofuginone etkileri

Paksoy M,Karataş A,Gonenç M,Çarkman S,Ayan F,Uzun H,Durak H,Koksal S

Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 137

15. Hiatus hernilerinde laparoskopi deneyimlerimiz

Bayraktar B,Bayraktar O,Zengin K,Paksoy M,Ertem M,Uras C,Taşkın M,Kayabaşı B

2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 91

16. Kasık fıtıklarına cerrahi yaklaşım ve deneyimlerimiz

Demiryas S,Baca B,Ayan F,Zengin K,Paksoy M,Ertem M

2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 113

17. Kolorektal kanser cerrahisinde laparoskopi deneyimlerimiz

Ertem M,Paksoy M,Baca B,Ayan F,Demiryas S

Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 400

18. Pankreasın ender bir tümörü:solid psödopalpiller tumor

Ertem M,Paksoy M,Ayan F,Akın E,Ozben V

17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara. Kongre özet kitabı sayfa 131

19. Mide kanseri ameliyatları sonrası takip parametrelerimiz ve nüks olgularda cerrahinin yeri

Demiryas S,Ayan F,Akın E,Paksoy M, Oral C,Ertem M

17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara. Kongre özet kitabı sayfa 193

20. Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinde deneyimlerimiz

Ertem M,Paksoy M,Demiryas S,Akın E,Ayan F

17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara. Kongre özet kitabı sayfa 163

21. Kasık fıtığında lischtenstein tarzı onarım ile laparoskopik total ekstraperitoneal onarımın ameliyat sonrası takip sonuçları

Aytaç E,Demiryas S,Mızraklı T,Agayeva A,Ayan F,Paksoy M,Ertem M

17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara. Kongre özet kitabı sayfa 211

22. Retrorektal yerleşimli epidermoid kistlerde cerrahi yaklaşım ne olmalıdır?

Alver O,Paksoy M,Baca B, Demiryas S, Ayan F, Kayabaşı B,Dervişoğlu S

17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010,Ankara. Kongre özet kitabı sayfa

23. Hemoroid tedavisinde longo hemoroidopexy ve ferguson hemoroidektomi ameliyatlarının erken dönem sonuçları

Sekmen Ü,Paksoy M

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir. Kongre özet kitabı poster no 633

24. Fissürektomi sonrası yara açık bırakılmalı mı,dikilmeli mi?

Sekmen Ü,Paksoy M

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir. Kongre özet kitabı poster no 628

25. Pilonidal sinüs tedavisinde karydakis ve limberg flep onarım tekniklerinin karşılaştırılması

Sekmen Ü,Paksoy M

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir. Kongre özet kitabı poster no 631

26. Nadir bir olgu:masif kanamalı jejunal gist

Sekmen Ü,Paksoy M

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012,İzmir. Kongre özet kitabı poster no 38

27. Senkron prostatik üretra ve sigmoid kolon adenokarsinomu.

Ersoy Ö, Sekmen Ü,Hamzaoğlu H,Paksoy M, İnce Ü,Göksel S

29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 20-25 Kasım 2012,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 66

28. Crohn hastalığını taklit eden, sistemik vaskülit zemininde gelişmiş mezenter iskemi.

Ersoy Ö,Küçükmetin N,Sekmen Ü,Hamzaoğlu H,Paksoy M,Göksel S

29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 20-25 Kasım 2012,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 108

29. Jejunal GIST'e bağlı masif gastrointestinal kanama.

Ersoy Ö, Sekmen Ü,Hamzaoğlu H,Paksoy M, Kuş Z

29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 20-25 Kasım 2012,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 301

30. Nadir bir kusma sebebi;süperior mezenter arter sendromu-vaka sunumu.

Ersoy Ö, Sekmen Ü,Hamzaoğlu H,Paksoy M

29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 20-25 Kasım 2012,Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 307

31. Emilebilen ve kalıcı sabitleyiciler kullanılan laparoskopik insizyonel herni onarım sonuçlarının karşılaştırılması.

Sekmen Ü,Paksoy M

4. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013,Bodrum. Kongre özet kitabı sayfa 59

32. Laparoskopik kasık fıtığı cerrahisinde TAPP ve TEP yöntemlerinin avantajlarının karşılaştırılması.

Sekmen Ü,Paksoy M

4. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013,Bodrum. Kongre özet kitabı sayfa 60

33. Barsak ostomilerinin kapatılması esnasında profilaktik mesh kullanımın önemi.

Sekmen Ü,Paksoy M

4. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013,Bodrum. Kongre özet kitabı sayfa 61

34. Laparoskopik TEP ameliyatlarında oluşan pnömoperitonyumun yönetimi.

Sekmen Ü,Paksoy M

4. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013,Bodrum. Kongre özet kitabı sayfa 62

35. Port yeri fıtıklarının önlenmesinde ve tedavisinde anahtar faktörler.

Sekmen Ü,Paksoy M

4. Ulusal Fıtık Kongresi 11-14 Nisan 2013,Bodrum. Kongre özet kitabı sayfa 63

36. Longo hemoroidektomi tekniğimiz ve sonuçlarımız.

Sekmen Ü,Paksoy M

14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 248

37. Karydakis ve Limberg flep tekniklerinin karşılaştırılması.

Sekmen Ü,Paksoy M

14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 247

38. İntersfinkterik Fistül tedavisinde fistülektomi ve fistülotominin karşılaştırılması.

Sekmen Ü,Paksoy M

14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya. Kongre özet kitabı sayfa 248

39.52 hastamızın tedavi sonuçlarıyla beraber sporcu fıtığına yaklaşımımız

Sekmen U,Paksoy M

20.Ulusal Cerrahi Kongresi  13-17 Nisan 2016,Antalya, PS0450

Prof.Dr. MELİH PAKSOY

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

@YASAL UYARI

Prof. Dr. Melih PAKSOY web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlak bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi işlemlerdir.

Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişilmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir. Web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı, herhangi bir sorumluluk Prof. Dr. Melih PAKSOY’a atfedilemez.

Site “basılı yayın” olarak koruma altında olup yazıların hiçbiri tamamen veya kısmen, hiç bir ortamda (Internet, Dergi, Gazete, TV, Radyo) Prof. Dr. Melih PAKSOY’un izni olmaksızın kullanılamaz. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı okumuş, tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlali söz konusudur. Site ile ilgili tüm haklar; Prof. Dr. Melih PAKSOY’a aittir.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Cerrahpaşa İSTANBUL
  • Tel    :0212 414 32 65
  • Faks :0212 414 33 29

HAKKIMDA

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Özellikle laparoskopik sindirim sistemi cerrahisi, kanser  cerrahisi, kolorektal hastalıklar, kasık ve karın duvarı fıtıkları,  mide fıtığı ve reflü, safra kesesi hastalıkları, tiroid ve meme hastalıkları konuları ile ilgilenmektedir.

MUAYENEHANE

  • Hakkı Yeten Caddesi
  • Doğu İş Merkezi No:15/12
  • Fulya / Şişli, İSTANBUL
  • Telefon : 0212 296 16 80
  • Faks     : 0212 247 41 22
Top Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. More details…