Ulusal Yayınlar - Prof.Dr. Melih PAKSOY
Джумла
Prof.Dr. MELİH PAKSOY Yazan  - 1886 Views

Ulusal Yayınlar

1. 70 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda genel cerrahi sorunları; geriatrik cerrahi üniteleri gerekli mi?

İpek T, Eyüboğlu E, Çarkman S, Çolak T, Paksoy M

Ulusal Cerrahi Dergisi 1995;11: 264-270

2. Tıkanma sarılıklı sıçanlarda bakteriyel translokasyona safra tuzlarının etkisi.

İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Polat E, Doğusoy G

Klinik Gelişim 1995;8: 3776-3779

3. Batın insizyonlarında heterotopik kemik oluşumu.

İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E

Cerrahi Tıp Bülteni 1995;4: 186-187

4. Akalazyada tedavi: 5 yıllık deneyimlerimiz.

İpek T, Şirin F, Yiğtbaşı R, Kayabaşı B, Paksoy M

Cerrahi Tıp Arşivi 1996;1: 14-18

5. Karaciğer hidatik kistinin cerrahi tedavisi. 263 olgunun analizi.

Aydemir İ, Paksoy M, Özçelik F, Mülayim M, Cebeci H

Çağdaş Cerrahi Dergisi 10: 32-36, 1996.

6. Laparoskopik kolesistektomi esnasında düşen taşların çıkartılmasında alternatif bir teknik.

İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M

Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996;10: 100-102

7. Retrorektal yerleşimli epidermal inkluzyon kisti.

Aydemir İ, Eyüboğlu E, Paksoy M, Özçelik F, Düren M

Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996;10: 189-19

8. Meme cerrahisinde aksiller diseksiyonun değeri: 1194 olgunun incelenmesi.

İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T

Meme Hastalıkları Dergisi 1996;3: 71-76

9. Ratlarda granülosit – koloni stimülan faktörün bakteriyel translokasyona etkisi.

İpek T, Paksoy M, Oral C, Doğusoy G, Ülker G

Türkiye Tıp Dergisi 1996;3: 79-84

10. Kısa barsak sendromunda human growth hormonun intestinal adaptasyona etkisi.

Karahasanoğlu T, Altınlı E, Uslu H, Paksoy M, Hamzaoğlu İ, Göksel S, Alemdaroğlu K

Kolon Rektum Hast Derg 1997; 7: 117-121

11. Kolesistektomi: laparoskopik ya da minilaparotomi !.

Cebeci H, Özbal A, Şirin F, Aydemir İ, Karahasanoğlu T, Paksoy M.

Ulusal Cerrahi Dergisi 1997;13: 377-382

12. Yaşlılarda laparoskopik kolesistektomi.

İpek T, Paksoy M, Çolak T, Eyüboğlu E

Çağdaş Cerrahi Dergisi 1997;11: 208-211

13. Açık ve laparoskopik total extraperitoneal ( TEP ) fıtık tamirinde kan gazı ve stres hormon cevabı.

Karahasanoğlu T, Paksoy M, Çarkman S, Ertem M, Uras C

End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1998;1: 43-46

14. Özofagus kanserinin cerrahi tedavisi. Son 13 senelik olgularımızın irdelenmesi.

Cebeci H, Paksoy M, Giray S, Köksal S

Çağdaş Cerrahi Dergisi 1998; 12: 70-74

15. Crohn hastalığında cerrahi tedavi.

Apaydın B, Çarkman S, Paksoy M, Çerçel A, Sarıbeyoğlu K, Ayan F, Kayabaşı B

Çağdaş Cerrahi Dergisi 1998;12: 202-208

16. İntraperitoneal drenlerin kolonik anastomoz iyileşmesine etkisi.

Babür T, Hamzaoğlu İ, Paksoy M, Karahasanoğlu T, Kuşlu S, Farahmand M, Ünal H

Kolon Rektum Hast Derg 1998;8: 45-48

17. İnce barsak tümörlerine cerrahi yaklaşım.

Apaydın B, Paksoy M, Hamzaoğlu İ, Altınlı E, Ünal E, Çerçel A, Farahmand M, Kayabaşı B

Kolon Rektum Hast Derg 1998;8: 114-120

18. Laparoskopik kolesistektomi sonrasında ektopik materyalin periton boşluğunda kalmasının zararlı etkileri var mı?

Paksoy M, İpek T, Çolak T, Eyüboğlu E, Cebeci H

Klinik ve Deneysel Cerrahi 1999;7: 17-21

Does ectopic material left in the peritoneal cavity after laparoscopic cholecystectomy have deleterious effects?

Paksoy M, İpek T, Çolak T, Eyüboğlu E, Cebeci H

Clinical &Experimental Surgery 1999;7: 17-21

19. Penetran abdominal yaralanmalarda diagnostik laparoskopi.

Yavuz N, Paksoy M, Altınlı E, Karahasanoğlu T, Şirin F

End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1999;6: 19-23

20. Bilateral meme kanseri

Apaydın B, Taşkın M, Paksoy M, Çerçel A, Altınlı E, Zengin K

Meme Hastalıkları Dergisi 1999;6: 84-92

21. Akut üst gastrointestinal sistem kanamasında mortaliteyi etkileyen risk faktörleri.

Paksoy M, Yavuz N, Ergüney S, Dirican A, Karahasanoğlu T, Öztürk T, Şirin F

Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi 2000;5:53-58

22. Akut pankreatitin cerrahi tedavisi

Paksoy M

Aktüel Tıp Dergisi 2000;5:31-36

23. Endobag alternatifi cerrahi eldivenden torba (Editöre mektup)

İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M

End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2000;8: 5

24. Gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavisi

Paksoy M, Onur E

Hipokrat Dergisi 2002;9:260-263

25. Malign kolorektal hastalıklarda laparoskopi ? Açık Cerrahi?

Paksoy M, Karataş A

Endoskopi 2003;14:116-122

26. Kolonun divertiküler hastalığında aciller

Paksoy M, Sakoğlu N

Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2005;1:59-66

27. Kolorektal kanserde laparoskopik rezeksiyon: İlk 30 hastanın ameliyat bulguları ve uzun dönem sonuçları

Baca B,Demiryas S, Ayan F,Paksoy M,Ertem M

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2005;12:55-65

28. İntramural ince bağırsak kanamasında diagnostik laparoskopinin yeri

Zengin K,Kılıç İ,Çarkman S,Paksoy M,Ertem M

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2005;12:65-69

29. Laparoskopik gastrostomi: ne zaman yapılmalı?

Zengin K,Kılıç İ,Paksoy M,Ertem M

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2005;12:69-75

30. Gastrik volvulusun laparoskopik anterior gastropeksi ile tedavisi: olgu sunumu

Zengin K,As Abdullah,Tekin S,Selçuk D,Paksoy M

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2005;12:197-201

31. Laparoskopik karın fıtığı tamirleri

Paksoy M,Onur E

Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2006;2:22-28

32. Laparoskopik meş rektopeksi ile tedavi ettiğimiz rektal prolapsus olgularımız

Zengin K, Paksoy M, Ertem M, Taşkın M, Kayabaşı B

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2006;13: 24-28

33. Kolokolik invajinasyonlar

Ayan F,Ersoy YE,Demiryas S,Paksoy M,Özben V,Çarkman S

Yeditepe Tıp Dergisi 2007;3: 37-41

34. Deneysel kolit modelinde metronidazolun oksidatif stres ve antioksidan düzeyleri üzerindeki etkisi

Erzin Y,Karataş A,Uzun H,Aydın S,Paksoy M,Göksel S,Uzunismail H

Yeditepe Tıp Dergisi 2007;4: 37-43

35. Laparoskopik apendektomi:950 olgunun sonuçları

Carkman S,Baca B,Sarıbeyoglu K,Kol E,Karataş A,Aydogan F,Memişoğlu K,Zengin K,Yavuz N,Paksoy M,Kapan M,Pekmezci S,Şirin F

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2007;14: 133-140

36. İnkarsere femoral hernilerde acil cerrahi yaklaşım.

Ersoy YE,Ayan F,Paksoy M,Aydoğan F

Cerrahpaşa Tıp Dergsi 2007;38:85-89

37. Mide yerleşimli bir gastrointestinal stromal tümörün laparoskopik rezeksiyonu

Erzin Y,Karataş A,Paksoy M,Velibeyoğlu F,Doğusoy G,Tuncer M

Cerrahpaşa Tıp Dergsi 2008;39(1):33-37

38. Eksperimental kolit modelinde apendektominin erken dönemde inflamasyon ve oksidatif stres üzerindeki etkileri

Erzin Y,Karataş A,Uzun H,Aydın S,Paksoy M,Göksel S,Yurdakul İ,Uzunismail H

Cerrahpaşa Tıp Dergsi 2008;39(3):104-111

39. Pankreas koruyucu düodenektomi:olgu sunumu

Ertem M,Paksoy M,Avcı S

Ulusal Cerrahi Dergisi 2008;24(2):96-99

40. Retrorektal epidermal kist:dört olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Alver O,Paksoy M,Baca B,Erenler İ,Kayabaşı B,Ayan F,Dervişoğlu S

Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2009;40(3):97-102

41. Laparoskopik ventral fıtık onarım tekniği

Paksoy M,Sekmen Ü

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2011;18(3):158-166

42. İleri Evre Mide Kanserlerine Yaklaşım ve Genişletilmiş Rezeksiyonlar.

Paksoy M,Sekmen Ü.

Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(3):77-81

43.Apandiks mukosellerine yaklaşım; Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi

Sekmen U,Paksoy M

Endoskopik Laparoskopik&Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2014;21:32-36

44.Ventral Hernilerde Laparoskopik Onarım

Paksoy M,Sekmen U

Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2017;10(1):20-9

Prof.Dr. MELİH PAKSOY

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

@YASAL UYARI

Prof. Dr. Melih PAKSOY web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlak bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi işlemlerdir.

Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişilmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir. Web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı, herhangi bir sorumluluk Prof. Dr. Melih PAKSOY’a atfedilemez.

Site “basılı yayın” olarak koruma altında olup yazıların hiçbiri tamamen veya kısmen, hiç bir ortamda (Internet, Dergi, Gazete, TV, Radyo) Prof. Dr. Melih PAKSOY’un izni olmaksızın kullanılamaz. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı okumuş, tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlali söz konusudur. Site ile ilgili tüm haklar; Prof. Dr. Melih PAKSOY’a aittir.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Cerrahpaşa İSTANBUL
  • Tel    :0212 414 32 65
  • Faks :0212 414 33 29

HAKKIMDA

Prof Dr. Melih PAKSOY; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Özellikle laparoskopik sindirim sistemi cerrahisi, kanser  cerrahisi, kolorektal hastalıklar, kasık ve karın duvarı fıtıkları,  mide fıtığı ve reflü, safra kesesi hastalıkları, tiroid ve meme hastalıkları konuları ile ilgilenmektedir.

MUAYENEHANE

  • Hakkı Yeten Caddesi
  • Doğu İş Merkezi No:15/12
  • Fulya / Şişli, İSTANBUL
  • Telefon : 0212 296 16 80
  • Faks     : 0212 247 41 22
Top Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. More details…