Kalın Bağırsak

Kalın Bağırsak

Laparoskopik Kolektomiler, Anterior Rezeksiyon ve Abdominoperineal Rezeksiyon (Laparoskopik Kalın Barsak ve Rektum ameliyatları )
Hasta ameliyattan birgün önce hastaneye yatırılarak barsak temizliği yapılmalıdır. Ameliyat sonrası yatış süresi açık cerrahi tekniğe göre oldukça kısa olmakta ve hasta çok daha erken dönemde beslenmeye başlamaktadır.

Endikasyonlar
1. Kolonun segmental rezeksiyonuna ihtiyaç duyulduğu zaman laparoskopik kolon rezeksiyonu düşünülebilir. Crohn hastalığındaki büyük flegmonlarda ya da büyük kitle oluşturmuş tümörlerde laparoskopik tekniği uygulamak mümkün olmayabilir. Laparoskopik kolektomi en sık aşağıdaki endikasyonların biri için yapılmaktadır:
a. Endoskopik olarak çıkartılamayan benign kolon polipleri
b. Crohn hastalığı
c. Volvulus
d. Divertikülit
e. Kolon karsinomu

2. Cerrahi çıkarımın tedavi seçeneği olduğu kolon ve üst rektum tümörleri için laparoskopik anterior rezeksiyon primer olarak endikedir. Bunlar:
Endoskopik olarak çıkartılamayan benign polipler
Rektosigmoid veya üst 1/3 rektal kanserler

3. Tüm rektumun ve anüsün cerrahi olarak tamamen çıkarılmasına gerek olduğu zaman laparoskopik abdominoperineal rezeksiyon endikedir ve bu işlem hemen her zaman alçak kolorektal malignitelerin kürü ve palyasyonu için saklanır. Bu prosedür için endikasyonlar aşağıdakileri içerir:
a. Rektal kanser
b. Anüsün skuamöz hücreli karsinomu
c. Anal veya rektal melanom
d. Anal veya rektal sarkom
e. Rektumun Crohn hastalığı

Ameliyat:
*Genel anestezi altında uygulanır.
*4-5 trokarla yapılır.
*Tümörlerde onkolojik cerrahi prensiplerine uygun olarak hasta opere edilir.Tümörlü kolon segmenti lenf düğümü diseksiyonu yapılarak çıkartılır.
*Anastomoz stapler denilen aletlerle yapılır
*Drenaj uygulanır ve ameliyat 4-5 cmlik insizyonla bitirilir.
*Hasta 4-7 gün hastanede kalır.

Laparoskopik Yardımlı İleokolik Rezeksiyon veya Sağ Hemikolektomi
Laparoskopik Yardımlı Sol Hemikolektomi

Laparoskopik Cerrahi

GIST (Gastrointestinal stromal tümörler) •    GIST yani gastrointestinal stromal tümör sindirim ...
İnce barsaklar gastrointestinal traktusun uzunluk olarak %70-80’ni ve mukoza yüzeyi olarak %90’nı ...
Kolon kanserlerinin coğrafi görünümüne göz atacak olursak : Asya’nın güneyinde ve Afrika’nın ...
Kanserin TabiatıYaşayan organizma doğumundan ölümüne kadar devamlı bir değişim içindedir, büyür ve ...
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen, habis tümörlerdendir. Amerikan istatistiklerinden ...
EtyolojiEtiyolojik faktörler arasında özellikle ırk ve herediter faktörlerin fazla önemli olmadığı ...
Pankreas kanserlerinin coğrafik görünümüne bir göz atacak olursak Hawaii adalarında ve Amerika’daki ...
Rektum kanseriRektum denilen kalın barsağın son kısmı 15–16 cm uzunluğunda olup kanser oluşumu ...
Bu kanserler gerek tanı gerekse tedavi açısından oldukça problem yaratmaktadırlar. Son yıllarda ...
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarda tiroid kanseri insidensi %0,004 olarak ...

İLETİŞİM

Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Doğu İş Merkezi No:15 D:12, 34349 Şişli/İstanbul

  • dummy+90 (212) 296 16 80

  • dummy+90 (212) 296 16 80

  • dummy bilgi@melihpaksoy.com