Kasık Fıtıkları

Kasık Fıtığı

Laparoskopik İnguinal fıtık onarımı: Transabdominal Preperitoneal (TAPP) ve Total Ekstraperitoneal (TEP) Endikasyonlar
Laparoskopik fıtık onarımının endikasyonları açık (anterior) onarımın endikasyonları ile aynı olabilir.

Komplike olmayan ve tek taraflı kasık fıtıklarının onarımında laparoskopik yöntemin rolü henüz çözülmemiştir. Artan risk ve giderlerin yöntemin avantajlarına değip değmeyeceği sorusunun çözümlenmesi için büyük, randomize, prospektif çalışmalara gerek vardır.
Transabdominal preperitoneal (TAPP) veya total ekstraperitoneal (TEP) laparoskopik kasık fıtığı onarımı aşağıdaki durumlarda özel bir avantaj sağlayabilir.

1. Nüks fıtık: Tekrarlayan fıtıklarında laparoskopik onarım mantıklı bir seçimdir. Açık (anterior) yöntem, nüks fıtıklarda skar dokusu ve bozulmuş bölge anatomisi nedeni ile teknik olarak zordur. Bu yöntem bazı serilerde %30 başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Laparoskopik yaklaşımda sağlam dokular kullanılarak onarım yapıldığı için başarısızlık oranı daha düşüktür.
2. Bilateral fıtıklar: Bu fıtıklar ilave bir ensizyon ya da trokar girişi olmaksızın aynı seasta onarılabilir.
3.Normal direkt ve indirekt fıtıklar: Genç,aktif,işine erken dönmek isteyen kişiler veya sporcularda da uygulanabilir

Ameliyat (TEP)
*Genel anestezi altında yapılır
*3 trokarla gerçekleştirilir.
*Ekstraperitoneal alanda yama posteriordan yerleştirilir,zımba ile tespit edilir.
*Hasta ertesi gün taburcu edilir.
*3 gün sonra işine döner
*7 gün sonra araba kullanabilir.
*3 hafta sonra spora başlayabilir.

Laparoskopik Cerrahi

GIST (Gastrointestinal stromal tümörler) •    GIST yani gastrointestinal stromal tümör sindirim ...
İnce barsaklar gastrointestinal traktusun uzunluk olarak %70-80’ni ve mukoza yüzeyi olarak %90’nı ...
Kolon kanserlerinin coğrafi görünümüne göz atacak olursak : Asya’nın güneyinde ve Afrika’nın ...
Kanserin TabiatıYaşayan organizma doğumundan ölümüne kadar devamlı bir değişim içindedir, büyür ve ...
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen, habis tümörlerdendir. Amerikan istatistiklerinden ...
EtyolojiEtiyolojik faktörler arasında özellikle ırk ve herediter faktörlerin fazla önemli olmadığı ...
Pankreas kanserlerinin coğrafik görünümüne bir göz atacak olursak Hawaii adalarında ve Amerika’daki ...
Rektum kanseriRektum denilen kalın barsağın son kısmı 15–16 cm uzunluğunda olup kanser oluşumu ...
Bu kanserler gerek tanı gerekse tedavi açısından oldukça problem yaratmaktadırlar. Son yıllarda ...
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarda tiroid kanseri insidensi %0,004 olarak ...

İLETİŞİM

Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Doğu İş Merkezi No:15 D:12, 34349 Şişli/İstanbul

  • dummy+90 (212) 296 16 80

  • dummy+90 (212) 296 16 80

  • dummy bilgi@melihpaksoy.com